Repklättring

På Science Park finns  repklättervägg – 12 meter hög, en 250 mklätteryta, 2,5 meters överhäng och 40–50 markerade leder. Här finns också en mindre bouldervägg.

REPKLÄTTRING 

Rep- och boulderväggen på Science Park är öppen för alla medlemmar som är behöriga klättrare, övriga behöriga klättrare betalar entré.

Behörighetskravet gäller även om du bara har för avsikt att boulderklättra på Science park.  

Ingen bokning krävs, drop-in gäller (naturligtvis under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven). All nödvändig utrustning finns att hyra i receptionen.

KLÄTTERTEST

Kan du klättra sedan tidigare  kan du göra ett teoretiskt och ett praktiskt test i receptionen på Science Park för att styrka din behörighet.

Medlem 50 kr. Icke-medlem 100 kr (exkl. inträde). I mån av tid och om testbehörig personal finns på plats.

REGISTRERA GRÖNT ELLER RÖTT KORT

Har du redan ett grönt eller rött kort? Om du är medlem kan du registrera detta kostnadsfritt i vår reception. Icke-medlemmar betalar 50 kr.

OMBYGGNAD AV LEDER HT 2017/VT2018

Klätterväggen på Science Park är stängd för ombyggnad av leder under följande tillfällen: 11/8, 25/8, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 15/12, 19/1, 26/1, 9/2, 2/3,  9/3, 23/3, 13/4, 27/4, 18/5. Väggen är stängd aktuellt datum mellan kl 8:00–14:00.

GRUPPBOKNING REPKLÄTTRING SCIENCE PARK 
– PROVA PÅ

Vi erbjuder pröva på-klättring  för skolklasser, företag och andra grupper.  För information och bokning kontakta Dimitrios Boukaras, tel 018 - 471 69 52

Repklätterväggen har särskild prissättning inkl moms (per 60 minuter) vid gruppbokningar.

Priser grupper
Vardagar
1–5 personer 900 kr (1 instruktör)
6–10 personer 1 800 kr (2 instruktörer)

Helg
1–5 personer 1 200 kr (1 instruktör)
6–10 personer 2 400 kr (2 instruktörer)

Skolor
Vardagar till kl 16.00
1–5 pers 500 kr (1 instruktör)
6–10 pers 1 000 kr (2 instruktörer)

Dela på Facebook