Autogiro

AVTAL

När du tecknar autogiroavtal måste du ha med dig legitimation samt uppgift om bankkontonummer. Om autogirot ska dras från en annan persons konto måste den personen närvara vid köpet och kunna legitimera sig. Det är också denna person som ska skriva under autogiroavtalet. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande för att teckna autogiroavtal.

BINDNINGSTID

Du kan välja bindningstid antingen tolv månader eller tre månader och avtalet övergår sedan till ett löpande avtal.

FÖRSTA BETALNINGEN

Den första betalningen görs alltid på anläggningen. Detta för att abonnemanget ska hamna i fas med månadsdragningarna. Beloppet som ska betalas varierar beroende på vilket datum avtalet tecknas. Tecknas avtalet fram till den 15:e i månaden betalar du för de dagar som återstår av månaden. Tecknas avtalet efter den 15:e betalar du både för de dagar som återstår av månaden samt hela nästa månad. Detta för att autogirofilerna måste skickas till banken den 16:e för godkännande.

DRAGNINGAR

Varje månadsslut görs max tre försök att dra pengar från ditt konto. Saknas täckning på kontot skickas en påminnelse samtidigt som kortet spärras för inpassering. En administrativ avgift (f.n. 50 kr) tillkommer. Inkassoförfarande tillämpas om kortköparen bryter mot avtalets betalningsregler och uppkommande extra kostnader debiteras kortköparen. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Campus1477 att vägra ingå nytt autogiroavtal.

FRYSNING

Vid frysning gäller våra allmänna regler om frysning. Under frysningsperioden minskas beloppet som dras från ditt konto den månaden (eller nästkommande om dragningen redan gjorts). Bindningstiden för avtalet förlängs med motsvarande antal dagar.

UPPSÄGNING

Vi rekommenderar att uppsägning sker skriftligen antingen på plats på Campus1477 genom ifyllande av avsedd blankett eller via e-post (blasenhus@campus1477.se) . Uppsägningar måste alltid ha en skriftlig bekräftelse från Campus1477 för att vara giltiga. Om uppsägning är oss tillhanda senast den 5:e i månaden hinner vi stoppa betaluppdraget och ingen dragning sker. Vid uppsägning efter den 5:e görs ytterligare en dragning. Abonnemanget kan sägas upp när som helst men tänk på att du är betalningsskyldig under hela bindningstiden. Uppsägning kan inte ske genom uteblivna betalningar.

AVSLUTA AUTOGIROTJÄNSTEN

Du kan välja att avsluta autogirot i förtid och betala resterande belopp kontant. 

Ladda ner blankett för uppsägning av autogiroavtal

Dela på Facebook