Studentidrottslyftet

Just nu (2023-2024) genomför Uppsala Universitet tillsammans med Kuratorskonventet och Studentnationerna, Campus1477 och Sveriges Akademiska Idrottsförbund en satsning på att lyfta Studentidrotten i Uppsala. Projektet syftar till att öka omfattningen på studentidrotten i Uppsala samt finna stabila och framtidssäkrade verksamhetsformer och organisationer för studentidrotten.

MÅLGRUPP

Studenter, akademianställda, alumni och andra som vill dela gemenskapen inom studentidrotten i Uppsala.

MÅL

 • Få fler studenter i rörelse
 • Bidra till såväl fysiskt som psykiskt välmående genom att
  • Erbjuda lättillgängliga motionsformer på alla nivåer
  • Erbjuda ett socialt sammanhang kring idrott, motion och hälsa
 • Lyft idrott och motion som en viktig del av lärosätets profil och erbjudande till studenter
 • Underlätta verksamhetsdriften så att mer tid och engagemang kan läggas på att utöva istället för att administrera

MÅLUPPFYLLELSE

För att lyckas jobbar vi på tre fronter

 • Skapa en stabil organisation och verksamhet kring "Studentidrott" kopplat till Campus1477 som har kraft att över tid driva och utveckla studentidrotten i Uppsala
 • Skapa ett rikt utbud av "Studentidrott" som dels förenar studenter på den enskilda aktiviteten i sig och dels utgör underlag för återkommande verksamhet. 
 • Erbjuda föreningsstöd för de studentidrottsföreningar som redan finns i Uppsala. Prioriterade är Campus1477:s medlemsorganisationers föreningar - nationsidrottsföreningar och farmis idrottsförening. 

 

Dela på Facebook