Information om Studentidrott

Just nu genomför Uppsala Universitet tillsammans med Studentnationerna, Campus1477 och Sveriges Akademiska Idrottsförbund en satsning på att lyfta Studentidrotten i Uppsala. Projektet syftar till att öka omfattningen på studentidrotten i Uppsala samt finna en stabil och framtidssäkrad verksamhetsform för studentidrotten.

Här lägger vi upp information och anslår aktuella satsningar inom projektet

De övergripande målen är att

  • Få fler studenter i rörelse
  • Bidra till såväl fysiskt som psykiskt välmående genom att
    • Erbjuda lättillgängliga motionsformer på alla nivåer
    • Erbjuda ett socialt sammanhang kring idrott, motion och hälsa
  • Lyft idrott och motion som en viktig del av lärosätets profil och erbjudande till studenter
  • Underlätta verksamhetsdriften så att mer tid och engagemang kan läggas på att utöva istället för att administrera

Målgrupp

Studenter, akademianställda, alumni och andra som vill dela gemenskapen inom studentidrotten i Uppsala.