Doping, Drog & Ätstörningspolicy

Doping och kosttillskott

Alla tränar av olika skäl. Det kan vara för det sociala och hälsan, rehabiliteringssyfte, estetiska skäl eller bara bli specifikt starkare i vissa rörelser eller övningar. Vi välkomnar alla, oavsett vilken anledning till att man tränar hos oss på Campus1477. Vi tror även på hälsosam kost och på vikten att alltid försöka äta nyttig och näringsrik mat. Dock förekommer doping och användning av kosttillskott som komplement till vanlig kost för förbättrade resultat primärt inom styrketräning.

Dopingpolicy

Campus1477 tar avstånd från alla former av doping. Den som gör sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från träning i två år. Vi accepterar inte den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat och även den som försöker sälja otillåtna medel inom vår verksamhet.

Vår Policy grundar sig på följande:

  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det är olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är förbjudet enligt svensk lag och kan ge upp till två års fängelse.
  • Skulle någon bli ertappad hos oss skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att personen blir avstäng från träning hos oss i två år. Inga pengar betalas tillbaka på återstående förbetald period.

Ser eller hör du något som liknar användning eller distribution av dopingpreparat på Campus1477, vänligen ta kontakt med vår personal eller verksamhetschef.

För att bli mer insatt i dopingfrågan så kan vi rekommendera följande länkar.

http://dopingjouren.se/dopning

https://www.renhardtraning.com/sa-sager-lagen/

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.HTM

 

Kosttillskott

Många som tränar använder sig av kosttillskott för att få ett bättre träningsresultat. De är oftast frågan om önskan att öka intaget av protein eller energi, men kan också vara för att mer effektivt kunna gå ner i vikt. Det är av stor vikt att du själv har koll på riskerna med användning och vad ditt kosttillskott innehåller. Får du exceptionellt bra resultat av ditt kosttillskott så finns det stor risk att det innehåller dopingklassad preparat.

För att få lite mer kunskap om kosttillskott rekommenderar vi följande länkar.

https://www.renhardtraning.com/kosttillskott/

http://www.rf.se/Allanyheter/riksidrottsforbundetavraderfrananvandningavkosttillskott

 

Narkotika

Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, vi har nolltolerans mot narkotika.

Sjukligheten och dödligheten är mycket större bland de som använder narkotika. Mer än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en tids bruk. I Sverige är det är olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika.

• Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet. Kontakta vår personal om du uppmärksammar något som du uppfattar som användning eller försäljning av narkotika. För mer information gå in på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/

 

Alkohol och träning

Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med träning eller i våra lokaler. Du får inte heller vara alkoholpåverkad under ett träningspass och kommer att bli ombedd att lämna anläggningen.

För mer information om alkohol och dess effekter på träning gå in på. https://www.omsystembolaget.se/kropp-halsa/alkohol-och-traning/

 

 

ÄTSTÖRNINGSPOLICY

 Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat har blivit ett problem. Ofta inbegriper problematiken ett skevt förhållande till sin kropp, och inte sällan ett ohälsosamt förhållande till träning. Därför är just ätstörningar något både personal och medlemmar ofta konfronteras med i träningsbranschen.

Campus1477 tycker det är viktigt att uppmärksamma ätstörningar, utan att personen som lider av sjukdomen hamnar i en utsatt position. Detta är en balansgång som inte alltid är helt enkel att hantera. För många som lider av exempelvis anorexi är gymmet en fristad, där påhopp från familj och omgivning kan undslippas för en stund. Att förneka en anorektiker tillgång till träning kan därför i värsta fall vara kontraproduktivt. Istället arbetar vi för att hjälpa personer som lider av en ätstörning till ett sunt träningsförhållande. Detta gör vi genom följande åtgärdsplan.

Åtgärd 1: Vi är uppmärksamma på och försöker lära känna våra medlemmar. Vi granskar passeringsstatistiken, för att bekräfta misstankar om att en medlem tränar ohälsosamt mycket. Vi tar kontakt med berörd medlem och erbjuder stöd.

Åtgärd 2: Vi erbjuder hjälp med att kontrollera träningen, genom att föreslå ett mer hälsosamt schema. Vi erbjuder också gratis kostrådgivning. I extremfall, då vi märker att personen som lider av ätstörningen inte lyssnar till våra råd, och träningen börjar bli farlig, stänger vi av medlemmen.

Åtgärd 3: Vi hänvisar samtidigt till Studenthälsan vid Uppsala universitet om det gäller en student som behöver samtala med någon. Andra organisationer som ger professionell hjälp vid ätstörningar är BUP samt föreningen Frisk och fri som personen kan så stöd och hjälp hos.

 

Dela på Facebook