Nations- och kåridrott

Campus1477 är en gym- och motionsanläggning som drivs av tre medlemsorganisationer - Uppsala Studentkår, Kuratorskonventet och dess studentnationer och Farmaceutiska kåren (Farmis). Både student nationerna och Farmis erbjuder en mängd olika idrottsaktiviteter.

Studentnationerna erbjuder en mängd olika idrottsaktiviteter, såväl återkommande veckovis som enstaka evenemang. Aktuellt utbud hittar du på Nationsguiden under kategorin "Sport". 

De flesta nationsidrottsföreningar och Farmis har också egna facebook-grupper som du kan söka upp för att få mer information  

Här är bara ett axplock av alla aktiviteter som ligger uppe på Nationsguiden!

Dela på Facebook